2013 09 20 Išleista Remigijaus Audiejaičio knyga su DVD

Prieš jus – „Regėta Lietuva“. 64 puslapių knygoje ir DVD plokštelėje pristatoma 2007 m. Vilniuje žuvusio menininko Remigijaus Audiejaičio kūryba. Leidinyje spausdinamos autoriaus fotografijos, kurias galima priskirti neįprastam, Lietuvoje pirmą kartą išbandytam žanrui – garsiniam fotomenui. Čia taip pat publikuojami žinomų Lietuvos menininkų tekstai, inetrviu su R. Audiejaičiu ir pokalbiai apie jį. Plokštelėje pateikiami originalūs muzikos ir literatūros kūriniai, sukurti R. Audiejaičio arba kartu su juo, ir kitų menininkų vizualioji kūryba, skirta žmonių su negalia temai.

„Regėta Lietuva“ remiasi paprasta ir sukrečiančia istorija. Tai knyga apie aklo žmogaus pastangas rasti savo vietą pasaulyje. Remio, paprasto vaikino iš Kauno, gyvenimas parodo, kad negalia nėra kliūtis gyventi savitą, vertingą gyvenimą. Fotografija, muzika ir literatūra – tai sritys, kuriose realizuojami keisčiausi Remio kūrybiniai sumanymai. Šie sumanymai nėra betiksliai ar nukreipti vien į grožio, estetikos sritį. Greičiau tai bandymai prisijaukinti baugią ir pragmatišką aplinką, nesvetingai pasitinkančią tuos, kurie nesugeba prisitaikyti ir tapti tokie, kaip visi. Remigijaus išskirtinumas – absoliuti klausa, virtuoziškas balso valdymas, gebėjimas atvira širdimi bendrauti su žmonėmis, nepaisant jų amžiaus, padėties ar pasaulėžiūros. Regėtoje ir teberegimoje Lietuvoje jis iš tiesų yra kitoks, kaip kad kitokie esame kiekvienas iš mūsų.

Leidinį parėmė Kultūros rėmimo fondas, Remigijaus Audiejaičio ir Manto Gimžausko bičiuliai, S. Jokužio leidykla-spaustuvė. Projekto partneriai: Lietuvos fotomenininkų sąjunga, VšĮ „Bernardinai.lt“, VšĮ „Šiaurės Atėnų fondas“, VšĮ „Verslas ar menas“.