2014 03 14 Apipavidalinta paroda tamsiausiems Lietuvos istorijos puslapiams

2013 m. gale Valstybinis Vilniaus Gaono žydų muziejus ir Tolerancijos centras parengė parodą Lietuvos žydų tapatumo sovietmečiu tema. Kilnojamoji paroda „Lietuvos žydai už geležinė uždangos“ atidaryta 2014 m. kovo 14 d. Tolerancijos centre Naugarduko gatvėje. Dizainą parodos ekspozicijai ir katalogui sukūrė Tomas S. Butkus.