2013 Terra urbana: urbanistinės kaitos žemėlapiai

istorija
2013 m. VDA Urbanistikos, dizaino ir architektūros institutas kartu su „Vario burnų“ idėjų dirbtuvėmis parengė koncepciją atskiram mokslinių straipsnių žurnalo numeriui.

ypatumai
Leidinys yra tęstinio projekto, skirto urbanistikai, dalis.

numerio koncepcija ir viršelio dizainas
vario burnos | idėjų dirbtuvės

formatas
20×27

2013 acta