2012 12 20 Pirmoji knygelė visų amžiaus grupių vaikams

Prieš pat tariamą pasaulio pabaigą VšĮ „Vario burnos“ išleido savo pirmąją knygelę vaikams. „Bumba Dumba ir Visatos sukūrimas“ – tai ir pirmoji oficialiai idėjų dirbtuvėse išleista knyga. Pagrindinis knygelės herojus – mažakalbis žmogelis, besistebintis pasaulio vienove ir nesibaigiančiais akimirkos džiaugsmais. Teksto ir iliustracijų autorius – Tomas S. Butkus. Knygą parėmė Šiaurės ir Baltijos šalių kultūrinė mobilumo programa, Kultūros ministerija ir Kultūros rėmimo fondas. Bumbos Dumbos knygynuose ieškokite nuo 2012 m. gruodžio 24 d.